Conflict: gnome-factory.idl and gnome-libs-1.0.61/oaf-0.3.0Both packages (oaf and gnome-libs) installs gnome-factory.idl in
$(datadir)/idl. 

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl*

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]