Memory leak in epiphany
 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
13951 kloczek  15  0 1184m 573m 17m S  0 28.5 43:25.37 epiphany

$ rpm -q epiphany
epiphany-2.18.1-2.fc7

kloczek
--
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek rudy mif pg gda pl*


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]