Sv: Gnome Media Library: my point of viewSvjv. er den internationale betegnelse for danske kroner
lig DKK ;-)

AFAIK the international affiks for Danish "kroner" is DKK.
;-)

Bare min 2 Ýre ;-)


> > My 0.02 euro.
> 
> My 0.02 dkr.
> 
> Nicholas
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]